Przesunięcie terminu spotkania organizacyjnego CCNA

Spotkanie organizacyjne kursu CCNA zostało przesunięte z soboty 17.11.2012 r. na niedzielę 18.11.2012 r. Godzina rozpoczęcia pozostała bez zmian.