Szkolenia

Akademia Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) prowadzi cykl szkoleń pod patronatem i przy ścisłej współpracy z firmą Cisco Systems – światowym liderem technologii sieciowych. Program Cisco Networking Academy adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców. Uczestnicy programu mogą nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych.

Więcej informacji o szkoleniach